Všeobecné obchodní podmínky

Dodací podmínky
 

Zboží dodáváme obvykle do 2 pracovních dnů. Na nové zboží se vztahuje záruční doba 24 měs. (pokud není uvedeno jinak). Možnost vrácení nového zboží do 14 dní od převzetí v nepoškozeném stavu (ve stavu v jakém zboží převzal), nepoužité a pokud možno v původním obalu. Při odesílání zásilky jste vždy informováni e-mailem.


Informace:

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 


Poštovné a balné 
 

Česká pošta ČR:

Cenné psaní: dodací doba uvedená Českou poštou 48 hodin v případě nezastižení na uvedené adrese bude zásilka k vyzvednutí na pobočce pošty dalších 14 dnů.

EMS: Česká pošta garantuje dodání do 24 hodin od podání. Zásilku může zákazník sledovat na internetu Sledování zásilek (Track & Trace) nebo kontaktovat infolinku 800 177 889

Platba bankovním převodem předem na konto 227 224 308/0300 účet na jméno Josef Iran, jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky nebo do poznámek napište vaše jméno a příjmení (na koho je objednávka napsaná) :

Při nákupu do 999 Kč cena poštovného 50 Kč, nad 999 Kč ZDARMA.

EMS (do 24 hod) 100 Kč

Platba při převzetí:

Cenné psaní s dobírkou 100 Kč a při nákupu nad 1 499 kč ZDARMA.

EMS (do 24 hod) s dobírkou 200 Kč

 

Ceník poštovného SLOVENSKO:

Dodací doba se pohybuje okolo 2 - 4 pracovních dnů

CENY POŠTOVNÉHO SLOVENSKO můžete platit i eurem (máme eurový účet):

Platba předem:

Cenné psaní cena poštovného 120 Kč, nad 1499 Kč ZDARMA.

 

Platba při převzetí (dobírka):

Cenné psaní s dobírkou 160 Kč, nad 2999 Kč ZDARMA

 

V případě, že kupujicí zjistí mechanické nebo jiné poškození obalu cenného psaní, je v jeho zájmu překontrolovat stav zásilky. Pokud dojde k poškození nedoporučuji zásilku přebírat .

 

Jak postupovat při reklamaci nebo při vrácení zboží v zákonné lhůtě

PŘED ODESLÁNÍM NÁS NEJLÉPE KONTAKTUJTE NA MAIL: zlatnictvi-nb@seznam.cz PŘEDEJDETE TÍM PRŮTAHŮM A PŘÍPADNÝM KOMPLIKACÍM.

vrácení zboží v zákonné lhůtě:

- Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Odstoupení od smlouvy a reklamace zasílejte na adresu:

Zlatnictví

Josef Iran

Tř. Václava Klementa 175

Mladá Boleslav

293 01

Vždy reaguji v co nejkratší době. Pokud přidáte kontakt na vás nejlépe telefoní číslo tentýž den po obdržení zboží vás budu kontaktovat.

POZOR!!!!

Na zboží, které vyrábíme na zakázku jako snubní prsteny nelze odstoupit od smlouvy jelikož jsou vyrobeny na přání zákazníka. V případě zvolení špatné velikosti se budeme snažit vyjít vstříc, vše řešíme domluvou se zákazníkem.

Vyřízení reklamace:

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Ochrana osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.